Konsultacje budżetowe – Budżet Osiedla Świerczewo 2016

Drodzy Mieszkańcy! Jak co roku już niedługo wybierać będziemy zadania, które uzyskają finansowanie w ramach Budżetu Osiedla Świerczewo na rok 2016. W związku z chęcią włączenia Was – mieszkańców Osiedla Świerczewo w podjęcie decyzji dotyczących ustalenie planów wydatków Osiedla na rok 2016, pragniemy przedstawić harmonogram i sposób składania wniosków oraz …

Czytaj więcej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Świerczewo za 2014 rok

Powołanie Zarządu Rok 2014 był czwartym rokiem działalności Zarządu Osiedla Świerczewo w I kadencji – został powołany 12 maja 2011 r. na II Sesji Rady Osiedla Świerczewo. Skład Zarządu nie uległ zmianie: Tomasz Wierzbicki (Przewodniczący), Dawid Abramowicz (Zastępca Przewodniczącego), Roman Koszuta oraz Błażej Szymański (członkowie). Posiedzenia Zarządu Zarząd zebrał się …

Czytaj więcej

Zarząd Osiedla Świerczewo

Obecny skład Zarządu Osiedla: Bartoszewicz-Sarna Anna (Przewodnicząca Zarządu) Oszkinis Edyta Szymański Błażej Wierzbicki Tomasz (Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla) Poprzednie zarządy Osiedla: Członkowie Zarządu Osiedla Świerczewo (04.01.2017 r. – 17.04.2019 r.) Abramowicz Dawid (Przewodniczący Zarządu Osiedla) Bartoszewicz-Sarna Anna Marciniak Przemysław Wierzbicki Tomasz (Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla) Członkowie Zarządu Osiedla Świerczewo (2015 r. …

Czytaj więcej

Budżet 2009 r.

1. Przychody Cel przychodów Kwota Przychody na wspieranie inicjatyw lokalnych 137 634,00 zł Przychody na wydatki administracyjne 14 900,00 zł Inne 0,00 zł Razem 152 534,00 zł 2. Wydatki Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – wydatki administracyjne Zakres rzeczowy Kwota Diety radnych 5 900,00 zł Zakup artykułów spożywczych 1 000,00 …

Czytaj więcej

Budżet 2010 r.

1. Przychody Cel przychodów Kwota Przychody na wspieranie inicjatyw lokalnych 143 896,00 zł Przychody na wydatki administracyjne 12 000,00 zł Inne 0,00 zł Razem 155 896,00 zł 2. Wydatki Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – wydatki administracyjne Zakres rzeczowy Kwota Zwrot kosztów dla członków organów Osiedla 5 500,00 zł Zakup …

Czytaj więcej

Budżet 2011 r.

1. Przychody Cel przychodów Kwota Przychody na wspieranie inicjatyw lokalnych 166 402,00 zł Przychody na wydatki administracyjne 12 500,00 zł Inne 0,00 zł Razem 178 902,00 zł 2. Wydatki Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – wydatki administracyjne Zakres rzeczowy Kwota Zwrot kosztów dla członków organów Osiedla 6 000,00 zł Zakup …

Czytaj więcej

Budżet 2012 r.

Prezentacja budżetu oraz szczegółowy opis zadań (prezentacja pdf) >> Sprawozdanie z wykonania budżetu (pdf) >> 1. Przychody Cel przychodów Kwota Pogłówne 100 598,00 zł Połanowe 13 975,00 zł Uśredniony podatek od nieruchomości 172 084,00 zł Podatek od nieruchomości dla nowo oddanych budynków 602,00 zł Razem 287 259,00 zł 2. Wydatki …

Czytaj więcej