Budżet 2012 r.

Prezentacja budżetu oraz szczegółowy opis zadań (prezentacja pdf) >>

Sprawozdanie z wykonania budżetu (pdf) >>

1. Przychody

Cel przychodów Kwota
Pogłówne 100 598,00 zł
Połanowe 13 975,00 zł
Uśredniony podatek od nieruchomości 172 084,00 zł
Podatek od nieruchomości dla nowo oddanych budynków 602,00 zł
Razem 287 259,00 zł

2. Wydatki

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle

Zakres rzeczowy Kwota
Diety radnych 11 800,00 zł
Druk gazetki osiedlowej 1 353,00 zł
Druk biuletynu informacyjnego 615,00 zł
Razem 13 768,00 zł

 

Zadania do realizacji przez jednostki organizacyjne Miasta ze środków Osiedla

Zakres rzeczowy Nazwa jednostki Kwota
Zakup gadżetów dla Straży Miejskiej (Wydział Wschód, Referat Wilda)
z zakresu promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży
Straż Miejska Miasta Poznania 1 000,00 zł
Zakup węży pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej os. Kwiatowe Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 1 000,00 zł
Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka – zakupy –
Szkoła Podstawowa nr 79
Wydział Oświaty 3 000,00 zł
Organizacja spotkań z mieszkańcami –
Szkoła Podstawowa nr 79
Wydział Oświaty 2 000,00 zł
Zakup koszy do koszykówki –
Szkoła Podstawowa nr 79
Wydział Oświaty 4 000,00 zł
Zakup piaskownicy na plac zabaw – Przedszkole nr 43 Wydział Oświaty 1 250,00 zł
Zakup piaskownicy na plac zabaw – Przedszkole nr 104 Wydział Oświaty 1 250,00 zł
Zakup dziennika elektronicznego i sprzętu komputerowego –
Gimnazjum nr 44
Wydział Oświaty 4 000,00 zł
Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty 3 988,00 zł
Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty 7 000,00 zł
1 500,00 zł
Prowadzenie punktu bibliotecznego – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Wydział Oświaty 5 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – ul. W. Korfantego Zarząd Dróg Miejskich 1 000,00 zł
Montaż stojaków rowerowych – Szkoła Podstawowa nr 79 Wydział Oświaty 9 000,00 zł
Montaż stojaków rowerowych – Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN Wydział Oświaty 4 500,00 zł
Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Leszczyńskiej – etap I
(odc. K. Buczka – W. Gosienieckiego) – zabezpieczenie środków na “grant”
Zarząd Dróg Miejskich 110 000,00 zł
Remont chodnika w ciągu ul. H. Kołłątaja
(odc. H. Sucharskiego – M. Rejewskiego, strona wschodnia)
Zarząd Dróg Miejskich 58 000,00 zł
Wykonanie progu zwalniającego – ul. Czeremchowa
(odc. Tarninowa ? Gruszkowa)
Zarząd Dróg Miejskich 4 500,00 zł
Montaż wiat przystankowych – ul. Boh. Westerplatte (2 szt.) oraz Śmiełowska (kier. Górczyn) Zarząd Transportu Miejskiego 15 720,00 zł
Bieżące utrzymanie terenów sportowo – rekreacyjnych położonych przy ul. K. Buczka, H. Kołłątaja, W. Wróblewskiego i W. Zamoyskiego oraz W. Korfantego, T. Tyca a strumykiem Górczynka Zarząd Zieleni Miejskiej 25 739,00 zł
Montaż ławek miejskich: zieleniec (T. Vetulaniego, I. Krasickiego, J. Lelewela) oraz wzdłuż ul. Boh. Westerplatte Zarząd Zieleni Miejskiej 10 200,00 zł
Razem 273 491,00 zł