Rada Osiedla Świerczewo – Sesje

Najbliższe sesje:
poniedziałek, 12 sierpnia 2024
środa, 11 września 2024
środa, 16 października 2024
środa, 20 listopada 2024
piątek, 13 grudnia 2024

Protokoły oraz uchwały są dostępne na stronie

https://bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/osiedle-swierczewo,2250/