Rada i Zarząd Osiedla Świerczewo – kontakt

Adres korespondencyjny

Osiedle Świerczewo
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ulica Karola Libelta 16/20
61-706 Poznań
mail: Osiedle_Swierczewo@um.poznan.pl


Siedziba

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 79 im. A. Fiedlera)
ulica Jesionowa 14 (wejście od strony ul. Jesionowej, na lewo od głównego wejścia do szkoły)


Dyżury

Ze względu na stan pandemii, dyżury nie odbywają się. Prosimy o kontakt mailowy z Radą Osiedla.

Brak nadchodzących wydarzeń

Jednoczenie przypominamy, że interwencje do Rady Osiedla można także zgłaszać drogą elektroniczną na adres: Osiedle_Swierczewo@um.poznan.pl


Administracja strony

Tomasz Wierzbicki mail: Osiedla_Swierczewo@um.poznan.pl