Granice Osiedla

Obszar Osiedla


Pokaż na większej mapie -GoogleMaps >>

Granice Osiedla

  • od wschodu: linia kolejowa Poznań – Luboń (od jej przecięcia z linią kolejową Górczyn – Starołęka do potoku Górczynka)
  • od południa: południowa granica miasta (od potoku Górczynka do Strumienia Junikowskiego), Strumień Junikowski (do ulicy Pszczyńskiej)
  • od zachodu: ulica Pszczyńska (od Strumienia Junikowskiego do ulicy Leszczyńskiej), ulica Leszczyńska (od ulicy Pszczyńskiej do ulicy Piargowej), ulica Piargowa (od ulicy Leszczyńskiej do ulicy Skalnej), ulica Skalna (od ulicy Piargowej do ulicy Głazowej), ulica Głazowa (od ulicy Skalnej do ulicy Przełęcz), ulica Przełęcz (od ulicy Głazowej do linii kolejowej Górczyn – Starołęka)
  • od północy: linia kolejowa Górczyn – Starołęka (od przedłużenia ulicy Przełęcz do przecięcia z linią kolejową Poznań – Luboń)

Jednostki obszarowe na terenie osiedla Świerczewo

Jednostki_obszarowe

Osiedle Świerczewo obejmuje swoim terenem kilka jednostek obszarowych: w całości jednostki Świerczewo oraz os. Powstańców Śląskich, znaczną część Dębca oraz mały obszar Górczynka.