Zarząd Osiedla Świerczewo

Obecny skład Zarządu Osiedla:

 • Bartoszewicz-Sarna Anna (Przewodnicząca Zarządu)
 • Oszkinis Edyta
 • Szymański Błażej
 • Wierzbicki Tomasz (Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla)

Poprzednie zarządy Osiedla:

Członkowie Zarządu Osiedla Świerczewo (04.01.2017 r. – 17.04.2019 r.)

 • Abramowicz Dawid (Przewodniczący Zarządu Osiedla)
 • Bartoszewicz-Sarna Anna
 • Marciniak Przemysław
 • Wierzbicki Tomasz (Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla)

Członkowie Zarządu Osiedla Świerczewo (2015 r. – 04.01.2017 r.)

 • Abramowicz Dawid (Przewodniczący Zarządu Osiedla)
 • Bartoszewicz-Sarna Anna
 • Marciniak Przemysław
 • Wierzbicki Tomasz (Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla)

Członkowie Zarządu Osiedla Świerczewo (2011 – 2015 r.)

 • Abramowicz Dawid  (Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla)
 • Koszuta Roman
 • Szymański Błażej
 • Wierzbicki Tomasz (Przewodniczący Zarządu Osiedla)