Infrastruktura

Inwestycje lokalne

Miasto Poznań wychodzi naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców, oddając w ich ręce  narzędzie współpracy, jakim jest INICJATYWA LOKALNA. Jest to forma współpracy Miasta z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Podejmowanie inicjatyw  służy realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz wpływa na poprawę ich warunków życia.

W rezultacie, następuje zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców naszego miasta dla wspólnego, a przede wszystkim szybszego wykonania zadań publicznych gminy.

W katalogu zadań wyszczególnionych  w ustawie, znajdują się również zadania dotyczące infrastruktury technicznej. Realizacja zadań infrastrukturalnych, w ramach systemu inwestycji lokalnych z udziałem mieszkańców (WGK), cieszy się w naszym mieście nieustannie dużym zainteresowaniem. Ograniczone środki budżetowe, nie pozwalają na realizację wszystkich potrzeb w tym zakresie. Dlatego uzyskanie zamierzonego celu, w stosunkowo szybkim czasie, zachęca innych Poznaniaków  do podjęcia inwestycji infrastrukturalnych wspólnie z Miastem. Rokrocznie wpływa do Wydziału ok. 30 wniosków.

http://www.poznan.pl/mim/main/o-inwestycjach-lokalnych,p,17337,17340.html

 

Budowa dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019

Zgodnie z Uchwałą nr XVII/200/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia środków dla jednostek pomocniczych Miasta, na lata 2016 – 2019 dla osiedli naliczono kwotę 32 mln zł przeznaczoną na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia. Dla Osiedla Świerczewo jest to kwota 1 847 000 zł.

https://swierczewo.poznan.pl/budzet/budowa-drog-oraz-oswietlenia-na-lata-2016-2019

Budowa dróg lokalnych na lata 2020-2023

Zgodnie z Uchwała Nr IX/127/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023, dla osiedli przeznaczono na budowę dróg lokalnych w łącznej wysokości 40 mln zł. Dla Osiedla Świerczewo jest to kwota 2 121 000 zł.

https://swierczewo.poznan.pl/budzet/budowa-drog-2020-2023