Budżet 2009 r.

1. Przychody

Cel przychodów Kwota
Przychody na wspieranie inicjatyw lokalnych 137 634,00 zł
Przychody na wydatki administracyjne 14 900,00 zł
Inne 0,00 zł
Razem 152 534,00 zł

2. Wydatki

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – wydatki administracyjne

Zakres rzeczowy Kwota
Diety radnych 5 900,00 zł
Zakup artykułów spożywczych 1 000,00 zł
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia siedziby Rady Osiedla 1 000,00 zł
Druk gazetki osiedlowej 6 000,00 zł
Opłaty za użytkowanie telefonu 1 000,00 zł
Razem 14 900,00 zł

 

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – pozostałe wydatki

Zakres rzeczowy Kwota
Utrzymanie boiska sportowego położonego między ulicami: Karola Buczka, Hugona Kołłątaja, Walerego Wróblewskiego, Władysława Zamoyskiego 20 000,00 zł
Przegląd placu gier i zabaw pod względem bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z prawem budowlanym 1 000,00 zł
Razem 21 000,00 zł

 

Zadania proponowane do realizacji przez jednostki organizacyjne

Zakres rzeczowy Nazwa jednostki Kwota
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Szkoła Podstawowa nr 79 Wydział Oświaty UM 5 500,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Przedszkole nr 43 Wydział Oświaty UM 2 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Przedszkole nr 104 Wydział Oświaty UM 2 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Gimnazjum nr 44 Wydział Oświaty UM 3 000,00 zł
Edukacja językowa – dokształcanie młodzieży z j. angielskiego – Plan Rozwoju Miasta – Gimnazjum nr 44 Wydział Oświaty UM 5 000,00 zł
Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej – ZSM (zabezpieczenie środków własnych Rady na grant) Wydział Oświaty UM 46 134,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – MDK nr 1 Wydział Oświaty UM 2 000,00 zł
Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami – MDK nr 1 Wydział Oświaty UM 5 000,00 zł
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – MDK nr 1 Wydział Oświaty UM 6 000,00 zł
Utwardzenie nawierzchni ul. Szamocińskiej (płyty ażurowe) Zarząd Dróg Miejskich 22 000,00 zł
Utwardzenie nawierzchni ul. Stobrawskiej (dywanik pofrezowy) Zarząd Dróg Miejskich 10 000,00 zł
Budowa dwóch spowalniaczy na ul. Leopolda Okulickiego (na odc. od ul. Leszczyńskiej do ul. Joachima Lelewela) Zarząd Dróg Miejskich 6 000,00 zł
Razem 116 634,00 zł