Budżet 2010 r.

1. Przychody

Cel przychodów Kwota
Przychody na wspieranie inicjatyw lokalnych 143 896,00 zł
Przychody na wydatki administracyjne 12 000,00 zł
Inne 0,00 zł
Razem 155 896,00 zł

2. Wydatki

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – wydatki administracyjne

Zakres rzeczowy Kwota
Zwrot kosztów dla członków organów Osiedla 5 500,00 zł
Zakup artykułów spożywczych 500,00 zł
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia siedziby Rady Osiedla 1 000,00 zł
Druk gazetki osiedlowej 5 000,00 zł
Razem 12 000,00 zł

 

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – pozostałe wydatki

Zakres rzeczowy Kwota
Utrzymanie boiska sportowego położonego między ulicami: Karola Buczka, Hugona Kołłątaja, Walerego Wróblewskiego, Władysława Zamoyskiego 31 596,00 zł
Przegląd placu gier i zabaw pod wzdlędem bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z prawem budowlanym 800,00 zł
Razem 32 396,00 zł

 

Zadania proponowane do realizacji przez jednostki organizacyjne

Zakres rzeczowy Nazwa jednostki Kwota
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –
Szkoła Podstawowa nr 79
Wydział Oświaty UM 2 500,00 zł
Organizacja konkursów i olimpiad szkolnych – zakup nagród –
Szkoła Podstawowa nr 79
Wydział Oświaty UM 4 000,00 zł
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 79 Wydział Oświaty UM 20 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –
Przedszkole nr 43
Wydział Oświaty UM 1 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –
Przedszkole nr 104
Wydział Oświaty UM 1 000,00 zł
Zabezpieczenie elewacji szkoły przed zanieczyszczeniami i niszczącym działaniem ptasich odchodów – Gimnazjum nr 44 Wydział Oświaty UM 3 000,00 zł
Edukacja językowa – dokształcanie młodzieży z j. angielskiego – Plan Rozwoju Miasta – Gimnazjum nr 44 Wydział Oświaty UM 6 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – MDK nr 1 Wydział Oświaty UM 2 000,00 zł
Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami – MDK nr 1 Wydział Oświaty UM 6 000,00 zł
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – MDK nr 1 Wydział Oświaty UM 6 000,00 zł
Zakup gadżetów dla dzieci i młodzieży Straż Miejska 500,00 zł
Utrzmanie psów ratowniczych oraz zakupy dla Jednostki Państwowej Straży Pożarnej nr 4 (ul. Hetmańska) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM 500,00 zł
Remont ulicy Jarzębowej oraz Głogowej Zarząd Dróg Miejskich 55 000,00 zł
Budowa spowalniacza na ul. Joachima Lelewela
(odc. Karola Buczka – Tadeusza Vetulaniego)
Zarząd Dróg Miejskich 4 000,00 zł
Razem 111 500,00 zł