Rusza budowa ulic Stefańskiego i Kwiatkowskiego

Ulice Walentego Stefańskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego na Świerczewie zostaną przebudowane. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia inwestycji. 5 lutego (poniedziałek) wprowadzone zostaną pierwsze zmiany w organizacji ruchu.

Ul. Stefańskiego zostanie przebudowana na całym odcinku, tzn. pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Buczka i Kwiatkowskiego. Natomiast ul. Kwiatkowskiego zmieni się na odcinku od ul. Stefańskiego do ul. Burszty. Zarówno ul. Stefańskiego jak i ul. Kwiatkowskiego będą wyłączone z ruchu na czas prac, możliwy będzie jednak dojazd do posesji. Objazd poprowadzony zostanie ulicami Kołłątaja, Buczka i Burszty. Obecnie wykonawca przygotowuje się do montażu stosowanego oznakowania. W zależności od postępu robót, poszczególne odcinki przebudowywanych ulic będą zawężane, fragmentami całkowicie nieprzejezdne lub na czas prac obowiązywał będzie zakaz postoju. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Dzięki inwestycji poprawi się komfort poruszania się okolicznych mieszkańców. Obecnie ul. Stefańskiego to droga o nawierzchni gruntowej, w ramach prac przewiduje się tam wykonanie umocnionej nawierzchni pieszo-jezdni. Prace dotyczyć też będą zjazdów do posesji, planowane jest także nowe oświetlenie i budowa kanału technologicznego. Z kolei ul. Kwiatkowskiego częściowo pokryta jest asfaltem, ale już bardzo zniszczonym, co także się zmieni – przewidziano tam wykonanie umocnionej nawierzchni jezdni, ale też chodników po obu stronach oraz miejsc postojowych. Na tej ulicy także planowana jest budowa kanału technologicznego.

https://pim.poznan.pl/aktualnosci/informacje-biezace/rozpoczyna-sie-przebudowa-drog-na-swierczewie