12 maja – wybory do rad osiedli

wybory
12 maja poznaniacy i poznanianki wybiorą swoich przedstawicieli do rad osiedli. Już od 18 marca do 2 kwietnia przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na radnych. Wcześniej – przez cały marzec – dokumenty będą mogli składać zainteresowani członkostwem w obwodowych komisjach wyborczych.

W Poznaniu istnieją 42 jednostki pomocnicze – osiedla. Mają one do swojej dyspozycji znaczne środki naliczone w ramach budżetu Miasta i przyczyniają się do realnych zmian w najbliższym otoczeniu. W niedzielę, 12 maja poznaniacy – spośród swoich sąsiadów – wybiorą osoby, które będą działać dla dobra lokalnej społeczności. Tego dnia lokale wyborcze będą czynne w godz. 7-21. W wyborach może wziąć udział każdy polski obywatel, który ukończył 18 lat i stale zamieszkuje na terenie osiedla.

Członkostwo w radzie osiedla to szansa na wprowadzenie pozytywnych zmian w swoim najbliższym otoczeniu. Każdy, kto chce wystartować w majowych wyborach, będzie mógł zgłosić swoją kandydaturę w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 (pokój 319). Można to zrobić w dni robocze od 18 marca do 2 kwietnia w godz. 8:00-15:00 (wyjątkiem jest 22 i 25 marca oraz 2 kwietnia, wtedy dokumenty można składać w godz. 8:00-19:00).

W marcu przeprowadzony zostanie nabór na członków obwodowych komisji wyborczych. W ich skład mogą wchodzić osoby stale zamieszkujące na terenie Poznania. Zgłaszać można się w dni robocze w godz. 8:00-15:00. Dokumenty będą przyjmowane w następujących lokalizacjach urzędu miasta: ul. Libelta 16/20 (pokoje: 102, 106, 107), ul. 3 Maja 46 (pokoje: 209, 210) oraz ul. Matejki 50 (pok. 219, 220).

Wiosną poznaniacy pójdą do urn kilkukrotnie. Oprócz majowych wyborów do rad osiedli w kwietniu odbędą się wybory samorządowe, natomiast w czerwcu do Parlamentu Europejskiego.

Szczegółowe informacje o wyborach do rad osiedli dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie fyrtle.pl/wybory-2024

Informacji o majowych wyborach udzielają także konsultanci miejskiej infolinii Poznań Kontakt od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 20:00.

https://www.poznan.pl/mim/info/news/wybory-do-rad-osiedli-znamy-najwazniejsze-terminy,222197.html