Gospodarka odpadami

Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

http://www.goap.org.pl/

Harmonogram wywozu odpadów

http://www.harmonogramy.remondis.pl/

GRATOWISKO – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

W PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady ulegające biodegradacji;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
 • odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok ;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);
 • odzież i tekstylia.

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284 (przy byłym stadionie Lecha).

Punkt czynny jest

 • od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00
 • w soboty od 7.00 do 14.00

http://www.odpady.poznan.pl/

Dodaj komentarz