Będą nowe chodniki na ul. Kwiatkowskiego i Rawickiej

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na remont chodników w ul. Kwiatkowskiego oraz w ul. Rawickiej.

– Zadanie nr 1 (I część zamówienia) obejmuje wykonanie remontu chodnika w ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Kołłątaja; strona północna,
– Zadanie nr 2 (II część zamówienia) obejmuje wykonanie remontu chodników w ul. Rawickiej na odcinku od ul. Ponieckiej do ul. Głazowej.

Chodniki będą miały nawierzchnię z kostki betonowej szarej, natomiast wjazdy na posesje zostaną wyróżnione kostką w kolorze grafitowym. Prace budowlane mają zostać wykonane – na ul. Kwiatkowskiego do 28 sierpnia 2015r., a na ul. Rawickiej – 4 września 2015r.

Zadanie jest finansowane ze środków celowych, jakimi Rada Osiedla Świerczewo dysponuje na remonty chodników i jezdni. W 2015 r. Osiedle Świerczewo dysponuje na ten cel kwotą 276 tys. zł.

ul. Kwiatkowskiego
ul. Kwiatkowskiego
ul. Rawicka
ul. Rawicka

Dodaj komentarz