Rozpoczyna się naprawa fragmentu zachodniej nitki wiaduktu Kosynierów Górczyńskich

W poniedziałek (11.09) rozpoczną się prace związane z niezbędną naprawą fragmentu zachodniej, służącej do wyjazdu z miasta, nitki wiaduktu Kosynierów Górczyńskich nad trasą kolejową łączącą Warszawę z Berlinem.

Od tego dnia w tym rejonie będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu. Od poniedziałku kierowcy wyjeżdżający z Poznania będą mogli poruszać się po zachodniej nitce wiaduktu, na odcinku około 450 metrów, dwoma pasami z maksymalną prędkością 30 km/h. Skrajny, prawy pas na obiekcie zostanie wyłączony z ruchu na czas prowadzenia robót. Tuż po zjeździe z wiaduktu do dyspozycji kierowców będzie pas skrętu w prawo. W trakcie realizacji inwestycji zachodnia nitka wiaduktu nie będzie dostępna dla pieszych i rowerzystów, którzy w tym czasie będą mogli korzystać z ciągu pieszo-rowerowego wschodniej nitki, na odcinku od wjazdu na wiadukt do ul. Rakoniewickiej.Wykonanie naprawy części zachodniej nitki wiaduktu jest konieczne, aby poprawić jego stan techniczny. Na środkowe przęsło oraz na głowice podpór oddziałuje obecnie woda z systemu odwodnienia. W związku z tym dochodzi do korozji betonu i stali konstrukcyjnej obiektu.Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca dokona naprawy izolacji obiektu oraz konstrukcji nośnej odcinka wiaduktu, co będzie się wiązało m.in. z częściową rozbiórką nawierzchni jezdni, krawężników, chodnika i fragmentu płyty żelbetowej, a także z uszczelnieniem izolacji oraz kanalizacji deszczowej. Po naprawie i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, na zachodniej nitce wiaduktu wykonawca odtworzy zdemontowaną część płyty żelbetowej oraz nawierzchnie chodnika i jezdni.W początkowym okresie realizacji inwestycji prace będą toczyły się na wiadukcie. Na poniedziałek zaplanowano demontaż krawężników, a na wtorek – frezowanie nawierzchni jezdni.W pierwszym tygodniu listopada wykonawca będzie mógł rozpocząć niezbędne roboty związane z odwodnieniem i izolacją również pod wiaduktem, na terenie należącym do PKP. Ze względu na ruch pociągów na tej uczęszczanej trasie będą one prowadzone przez 4 godziny w ciągu doby, w godzinach nocnych.Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

https://pim.poznan.pl/aktualnosci/informacje-biezace/rozpoczyna-sie-naprawa-fragmentu-zachodniej-nitki-wiaduktu-kosynierow