Wyniki wyborów na Świerczewie, informacje nt. dopisania do spisu wyborców, głosowania koreposnencyjnego i zaświadczeniu o głosowaniu

Na naszej stronie przedstawiamy zbiorcze wyniki wyborów prezydenckich w lokalach na Świerczewie. Dodatkowo przypominamy, że także przed 2 turą wyborów, która odbędzie się 12 lipca, można zamowić pakiet do głosowania korespondencyjnego czy dopisac się do spisu wyborców.

Wyniki wyborów na Świerczewie

Głosowanie korespondencyjne – do 30 czerwca 2020r.

Jeśli zgłosiłeś zamiar głosowania korespondencyjnego przed pierwszą turą wyborów, to pakiet wyborczy otrzymasz również na druga turę. Nie musisz nic już robić. Zamiar głosowania korespondencyjnego w 2 turze zgłoś komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Miasta, pisemnie (skorzystaj z naszego wzoru), formie elektronicznej lub ustnie.

Masz na to czas tylko do 30 czerwca 2020r. Jeśli będziesz w kwarantannie, izolacji lub izolacji domowej w dniu ponownego głosowani czyli 12 lipca 2020r. to masz czas na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego do dnia 10 lipca 2020r. (w godzinach pracy urzędu).

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych-polaczony-wydzial-spraw-obywatelskich-i-wydzial-komunikacji,2599/glosowanie-korespondencyjne,61/

Dopisanie do spisu wyborców – do 7 lipca 2020r.

Czas na złożenie wniosku masz do dnia 7 lipca. Jeśli dopisałeś się do spisu w Poznaniu przed pierwszą turą i nadal chcesz tu głosować w drugie turze, to nie musisz ponownie się podpisywać (jesteś już dopisany). 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców najprościej złożyć elektronicznie za pomocą udostępnionego formularza.

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych-polaczony-wydzial-spraw-obywatelskich-i-wydzial-komunikacji,2599/dopisanie-do-spisu-wyborcow,428925/

Zaświadczenie o prawie do głosowania – do 10 lipca 2020r.

Jeśli w dniu ponownego głosowania wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu, możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą (sprawdź w kraju do którego jedziesz, jakie są obecnie zasady głosowania).

Jeśli złożyłeś wniosek o zaświadczenie przed pierwszą turą, to otrzymałeś dwa zaświadczenia na pierwszą i drugą turę (w takim przypadku nie otrzymasz już kolejnego zaświadczenia).

Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika (najlepiej skorzystaj z naszego wzoru).

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych-polaczony-wydzial-spraw-obywatelskich-i-wydzial-komunikacji,2599/zaswiadczenie-o-prawie-do-glosowania,428952/