Wybory 2023 – gdzie głosować?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy jesteś ujęty w rejestrze wyborców i gdzie możesz głosować, chcesz zmienić miejsce głosowania lub uzyskać zaświadczenie o głosowaniu w dowolnym miejscu – poniżej podajemy najważniejsze informacje.
DANE W CENTRALNYM REJESTRZE WYBORCÓW

Ujęcie w rejestrze wyborców, lokalizację obwodowej komisji wyborczej można sprawdzić na stronie: Centralnego Rejestru Wyborców >> (po zalogowaniu przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną)

ZMIANA DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE WYBORCÓW

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (skutkuje na każe kolejne wybory/referenda).

Wniosek możesz złożyć:

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 12 października 2023 r. (w godz. pracy Urzędu).

Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Poznania >>