Płatny parking przy ul. Opolskiej 58?

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych planuje utworzenie płatnego parkingu przed budynkiem NZOZ przy ul. Opolskiej 58 w Poznaniu. Celem utworzenia parkingu jest zapewnienie odpowiedniej rotacji pojazdów na terenie przedmiotowej nieruchomości, co doprowadzi do większej dostępności miejsc postojowych, podniesienie estetyki otoczenia, jak również zmniejszenie liczby niewłaściwie zaparkowanych samochodów oraz częściowe pokrycie kosztów ponoszonych na bieżące utrzymanie i eksploatację nieruchomości.


W odpowiedzi na otrzymaną w powyższej sprawie informację Rada Osiedla Świerczewo wystosowała pismo w którym zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, dlaczego Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych podjął jednostronnie decyzję w sprawie wprowadzenia opłat za parking przed budynkiem NZOZ przy ul. Opolskiej 58 bez zasięgnięcia opinii Rady Osiedla w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie, mając na uwadze stwierdzenie, że wprowadzenie opłat na parkingu jest efektem zapotrzebowania ze strony pacjentów, dotyczącego „potrzeby uporządkowania kwestii parkowania samochodów” wnosimy o przekazanie informacji, kiedy odbyły się konsultacje społeczne, ponieważ Rada Osiedla nigdy nie otrzymała na nie zaproszenia.

Rada Osiedla Świerczewo nigdy nie otrzymała od mieszkańców choćby jednej prośby o wprowadzenie opłat za parking przy przychodni lekarskiej z powodu problemów z parkowaniem. Wprowadzenie opłat na parkingu może natomiast skutkować tym, że pojazdy będą parkowane na okolicznych ulicach osiedlowych pod domami mieszkańców oraz obok przychodni na ul. Jarzębowej, przy której znajdują się domy jednorodzinne oraz Szkoła Podstawowa, powodując w efekcie większe zagrożenie dla dzieci. Ulica Jarzębowa jest wąska i niedostosowana do wzmożonego ruchu aut.

Parking jest wykorzystywany tylko przez osoby, które samodzielnie bądź przy pomocy osób towarzyszących, muszą skorzystać z pomocy lekarskiej w NZOZ. Na terenie Osiedla Świerczewo mieszka wiele starszych ludzi, którzy nie są w stanie sami dojść do przychodni oraz wymagają dalszej opieki w trakcie oczekiwania na wizytę lekarską. Osoby przywożące osoby starsze muszą więc zostawić samochód na parkingu, a czas postoju jest niemożliwy do określenia, gdyż powszechnie znany jest problem bardzo złej organizacji pracy w służbie zdrowia, co skutkuje koniecznością wielogodzinnego czekania pod gabinetem lekarskim pomimo umówienia wizyty na konkretną godzinę. Mieszkańcy korzystają z danego parkingu tylko wtedy, gdy są do tego zmuszeni przez problemy zdrowotne.

Rada Osiedla Świerczewo wnosi o wycofanie się z decyzji w sprawie wprowadzenia opłat za parking przed budynkiem NZOZ przy ul. Opolskiej 58 lub przynajmniej jej zawieszenie do czasu przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców Świerczewa.

W uzyskanej odpowiedzi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. Z o. o. przekazał stanowisko, że zaproponowane rozwiązanie przyczyni się do powstania zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz standardami profesjonalnego parkingu, jednocześnie informując, że decyzja Spółki pozostaje niezmienna a o dokładnej dacie wdrożenia pacjenci zostaną poinformowani poprzez wywieszenie plakatów na terenie nieruchomości.

Rada Osiedla Świerczewo