Wyniki głosowania nad propozycjami zadań do budżetu Osiedla Świerczewo

Zakończyło się głosowanie nad propozycjami zadań do budżetu Osiedla Świerczewo na 2015 r. W głosowaniu wzięło udział 188 osób. Poniżej prezentujemy wyniki.

Ankieta zawierała 3 pytania. W pierwszym ankieterzy mieli do określenia, czy pieniądze Osiedla powinny być kierowane głównie na wydatki:

  • inwestycyjne (budowa nowych obiektów, np. chodniki, drogi rowerowe, zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych)
  • bieżące (nieinwestycyjne – organizacja festynów i czasu wolnego, dofinansowanie działalności placówek kulturalnych i edukacyjnych)
  • powinna być równowaga pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi

Następnie oceniane były poszczególne zadania, w podziale na inwestycyjne i nieinwestycyjne:

2015_wyniki2

Najwięcej głosów otrzymało zagospodarowanie Szacht. Kolejne zadania były dosyć zbliżone pod względem liczby głosów – były to m. in. projekty oświetlenia ulic Sempołowskiej i Podmokłej, wykonanie wybiegu dla psów, remont bieżni dookoła boiska na Buczka, budowa chodnika w ul. Kołłątaja czy doposażenie placu zabaw na os. Powstańców Śląskich. Niższe noty otrzymały siłownie zewnętrzne, piłkochwyt przy ul. Buczka czy próg zwalniający na ul. Cisowej.

Wydatki nieinwestycyjne miały bardziej zróżnicowane oceny i ukształtowały się one następująco:

2015_wyniki3

W 2015 r. Osiedle Świerczewo będzie miało do dyspozycji 323,9 tys. zł. Na dzisiejszej sesji Rada Osiedla podjęła decyzję o zarezerwowaniu 180 tys. zł jako wkład własny na zadanie grantowe na zagospodarowanie Szacht (etap II – alejka wzdłuż brzegu Stawu Świerczewo “Edy” do Lubonia). Jednocześnie w 2015 r. zostanie uruchomiony nowy konkurs grantowy dla osiedli “peryferyjnych” na budowę infrastruktury drogowej – chodników i dróg rowerowych. Rada Osiedla także tutaj będzie się starała o pozyskanie dodatkowych środków – na chodniki w ul. Kołłątaja. Cały budżet zostanie uchwalony na sesji Rady Osiedla w lipcu.