Naukowcy o Szachtach

Szachty czy Junikowski Strumień, to nazwy znane w Poznaniu. Jeszcze więcej informacji o tym miejscu można znaleźć w publikacji zatytułowanej “Środowisko geograficzne zlewni Junikowskiego Strumienia”. Monografia ukazała się pod redakcją prof. Małgorzaty Mazurek i dr Dawida Abramowicza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorzy mają nadzieję, że przyczyni się …

Naukowcy o Szachtach Czytaj więcej

Ponowne wyłożenie planu miejscowego dla Szacht

Do 28 września jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Mieleszyńskiej”, który obejmuje swoim zasięgiem m. in. Szachty. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 10 września, a uwagi można składać do 12 października.

Ponowne wyłożenie planu miejscowego dla Szacht Czytaj więcej

Spacer geograficzny w zlewni Strumienia Junikowskiego

W sobotę 19 października br. z inicjatywy Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbył się spacer geograficzny na terenie Szacht położonych w zlewni Strumienia Junikowskiego w Poznaniu. Ideą spaceru było przybliżenie geografom oraz  mieszkańcom Poznania i okolic informacji związanych z polodowcowym pochodzeniem terenu, jego historią związaną z działalnością wydobywczą surowców ceramicznych, …

Spacer geograficzny w zlewni Strumienia Junikowskiego Czytaj więcej