Zapal znicz pamięci

W tym roku członkowie Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”, w ramach akcji „Zapal znicz
pamięci”, złożyli hołd ofiarom niemieckich zbrodni. Odwiedzili muzeum martyrologiczne w Żabikowie
koło Poznania.

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” od ponad 19 lat prowadzi Dzienny Dom Seniora
przy ul. Grabowej 22b w Poznaniu. Swoją misję aktywacji ludzi starszych i solidarności międzypokoleniowej pełni pod hasłem: „Aby seniorom żyło się lepiej”.

Seniorki pod przewodnictwem Łucji Firlej – Prezes Stowarzyszenia – złożyły kwiaty i zapaliły znicze w
miejscu niemieckiego obozu karno-śledczego założonego w kwietniu 1943 r. Oficjalnie było to Więzienie
Policji Bezpieczeństwa i Wychowawczy Obóz Pracy Poznań – Junikowo. Warunki pobytu nie różniły się
od warunków w obozach koncentracyjnych. Więzienie Policji Bezpieczeństwa było przejściowym
miejscem odosobnienia, do którego kierowano osoby oskarżane przez Niemców o działalność
konspiracyjną. Obóz w Żabikowie był obozem przejściowym, skąd deportowano więźniów do obozów
koncentracyjnych, sporadycznie zwalniano. Z Żabikowa odeszło 28 transportów z więźniami. Pierwszy
transport skierowano do KL Auschwitz, a następnie do Gross-Rossen, Mauthausen, Sachsenhausen,
Ravensbrück.

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera