Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Świerczewo za 2014 rok

Powołanie Zarządu Rok 2014 był czwartym rokiem działalności Zarządu Osiedla Świerczewo w I kadencji – został powołany 12 maja 2011 r. na II Sesji Rady Osiedla Świerczewo. Skład Zarządu nie uległ zmianie: Tomasz Wierzbicki (Przewodniczący), Dawid Abramowicz (Zastępca Przewodniczącego), Roman Koszuta oraz Błażej Szymański (członkowie). Posiedzenia Zarządu Zarząd zebrał się …

Czytaj więcej

Zarząd Osiedla Świerczewo

Obecny skład Zarządu Osiedla: Bartoszewicz-Sarna Anna (Przewodnicząca Zarządu) Oszkinis Edyta Szymański Błażej Wierzbicki Tomasz (Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla) Poprzednie zarządy Osiedla: Członkowie Zarządu Osiedla Świerczewo (04.01.2017 r. – 17.04.2019 r.) Abramowicz Dawid (Przewodniczący Zarządu Osiedla) Bartoszewicz-Sarna Anna Marciniak Przemysław Wierzbicki Tomasz (Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla) Członkowie Zarządu Osiedla Świerczewo (2015 r. …

Czytaj więcej

Członkowie Rady i Zarządu Osiedla Świerczewo

III kadencja (2019-2023 r.) BARTOSZEWICZ-SARNA Anna GACEK Rafał KASPROWICZ Marcin Michał LEGAWIEC Krzysztof Jacek MAĆKOWIAK Marcin MARCINIAK Przemysław MATUSEWICZ-POTOCKA Anna OSZKINIS Edyta PAJTASZ Maria PAMPUCH Katarzyna Monika RATAJCZAK Dorota Alicja SULANOWSKI Jan Henryk SZYMAŃSKI Błażej Paweł  SZYMCZAK Artur Norbert WIERZBICKI Tomasz II kadencja (2015 – 2019 r.)   Abramowicz Dawid …

Czytaj więcej