Członkowie Rady i Zarządu Osiedla Świerczewo

III kadencja (2019-2023 r.)

 1. BARTOSZEWICZ-SARNA Anna
 2. GACEK Rafał
 3. KASPROWICZ Marcin Michał
 4. LEGAWIEC Krzysztof Jacek
 5. MAĆKOWIAK Marcin
 6. MARCINIAK Przemysław
 7. MATUSEWICZ-POTOCKA Anna
 8. OSZKINIS Edyta
 9. PAJTASZ Maria
 10. PAMPUCH Katarzyna Monika
 11. RATAJCZAK Dorota Alicja
 12. SULANOWSKI Jan Henryk
 13. SZYMAŃSKI Błażej Paweł 
 14. SZYMCZAK Artur Norbert
 15. WIERZBICKI Tomasz

II kadencja (2015 – 2019 r.)

 

Radni Osiedla Świerczewo
Radni Osiedla Świerczewo
AbramowiczDawid Abramowicz Dawid Piotr
 • członek Komisji Spraw Społecznych
BartoszewiczSarna Bartoszewicz-Sarna Anna
 • Przewodnicząca Zarządu Osiedla Świerczewo
 • członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • członek Komisji Infrastruktury i Transportu
 • członek Komisji Spraw Społecznych
DyczkowskiMarian Dyczkowski Marian Mikołaj
 • zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
GadzinkaHanka Gadzińska Hanka Maria
 • Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
KoszutaRoman Koszuta Roman
 • członek Komisji Środowiska, Zieleni i Polityki Przestrzennej
 • członek Komisji Spraw Społecznych
MackowiakMarcin Maćkowiak Marcin
 • Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • członek Komisji Środowiska, Zieleni i Polityki Przestrzennej
MarciniakPrzemyslaw Marciniak Przemysław
 • członek Zarządu Osiedla Świerczewo
 • członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • członek Komisji Środowiska, Zieleni i Polityki Przestrzennej
MatusewiczPotockaAnna Matusewicz-Potocka Anna
 • Przewodnicząca Rady Osiedla Świerczewo
PajtaszMaria Pajtasz Maria
 • zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
 • członek Komisji Spraw Społecznych
 • Przewodnicząca Zespołu redakcyjnego gazetki “Świerczewo”
PampuchKatarzyna Pampuch Katarzyna Monika
 • Przewodnicząca Komisji Środowiska, Zieleni i Polityki Przestrzennej
 • członek Komisji Spraw Społecznych
SenenkoIgor Senenko Igor
 • członek Komisji Środowiska, Zieleni i Polityki Przestrzennej
 • członek Komisji Spraw Społecznych
SulanowskiJan Sulanowski Jan Henryk
 • członek Komisji Infrastruktury i Transportu
 • członek Komisji Środowiska, Zieleni i Polityki Przestrzennej
SzymanskiBlazej Szymański Błażej Paweł
 • członek Zarządu Osiedla Świerczewo
 • członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • członek Komisji Infrastruktury i Transportu
SmieszekTymoteusz Śmieszek Tymoteusz Piotr

(wygaśnięcie mandatu)

WierzbickiTomasz Wierzbicki Tomasz
 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Świerczewo
 • Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Transportu
    Woźniak Mirosław August
 • członek Komisji Infrastruktury i Transportu
 • członek Komisji Polityki Przestrzennej

I kadencja (2011 – 2015 r.)

 • Abramowicz Dawid  (Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla)
 • Buszkiewicz Ewa
 • Dyczkowski Marian (Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla)
 • Gadzińska Hanka
 • Jurga Grzegorz
 • Koszuta Adam
 • Koszuta Roman
 • Maćkowiak Marcin
 • Marciniak Przemysław
 • Matusewicz-Potocka Anna (Przewodnicząca Rady Osiedla)
 • Pajtasz Maria
 • Strykowska Anna
 • Szymański Błażej
 • Wierzbicki Tomasz (Przewodniczący Zarządu Osiedla)
 • Zimmer Adam