Odbiór odpadów zielonych

ZM GOAP przypomina o możliwości bezpłatnego odbioru odpadów zielonych, który będzie realizowany corocznie w terminie od kwietnia do listopada. Chęć odbioru odpadów zielonych z terenu nieruchomości należy zgłosić nie później niż 48 godzin przed datą planowanego odbioru. Zgłoszenie chęci odbioru odpadów zielonych powinno być kierowane bezpośrednio do firmy odbierającej odpady …

Czytaj więcej

Wypełnij ankietę nt. funkcjonowania odbioru odpadów GOAP

Informujemy, że w styczniu i lutym 2014 roku Związek Międzygminny “Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” planuje przeprowadzenie Konsultacji społecznych nad zmianami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach (dalej Regulamin UCPG) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM GOAP. Dokument ten stanowi akt prawa miejscowego i …

Czytaj więcej

Pożegnanie z choinkami

Związek Międzygminny “Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” wraz z firmami odbierającymi odpady przygotował się na okres masowego rozstawania się z choinkami. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami w Poznaniu odbiór choinek z nieruchomości zamieszkałych realizowany będzie w 2014 roku jeden raz w styczniu i jeden raz w lutym podczas przypadającego dla danej nieruchomości …

Czytaj więcej