Odbiór odpadów zielonych

ZM GOAP przypomina o możliwości bezpłatnego odbioru odpadów zielonych, który będzie realizowany corocznie w terminie od kwietnia do listopada. Chęć odbioru odpadów zielonych z terenu nieruchomości należy zgłosić nie później niż 48 godzin przed datą planowanego odbioru. Zgłoszenie chęci odbioru odpadów zielonych powinno być kierowane bezpośrednio do firmy odbierającej odpady z Twojej nieruchomości telefonicznie bądź też na adres e-mail. Dodatkowo należy dostarczyć Operatorowi wypełniony formularz zlecenia, który znajduje się na stronie internetowej Związku Międzygminnego.

Strona GOAP – formularz, więcej infromacji >>

Harmonogram odbioru (sektor X – Dębiec, Świerczewo):
Remondis Sanitech >>
PUK ZYS >>
Vikom >>
San Eko >>
pozostałe przedsiębiorstwa >>