Świerkowa ? droga do zawodowego sukcesu

Wybór szkoły nowoczesnej, profesjonalnej, ściśle współpracującej z przedsiębiorstwami, wyższymi uczelniami, oferującej kierunki kształcenia dostosowane do wymagań współczesnego rynku pracy – to zadanie, przed którym już niedługo stanie kolejne pokolenie absolwentów gimnazjum. Tymi wszystkimi atutami może poszczycić się znajdujący nieopodal, przy ulicy Świerkowej 8, Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej.

W roku szkolnym 2015/2016 ZSM uruchomi nowy, jedyny taki w Poznaniu, zawód Technik Urządzeń Dźwigowych.

Zdaniem przedstawicieli instytucji i środowisk związanych z branżą dźwigową, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na rynku pracy obserwuje się deficyt kadr z wykształceniem średnim zawodowym, które mogłyby zasilić pracodawców w owej dziedzinie. Decydując się na wybór takiego kierunku kształcenia młodzież zdobędzie uprawnienia zgodne z normami europejskimi a więc zapewni sobie dobrze płatną pracę zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii.

Firmy produkcyjne i usługowe, które zgłosiły chęć współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych w ramach partnerstwa szkoła ? pracodawca, zaoferują pomoc w zorganizowaniu praktyk zawodowych i zajęć praktycznych. Absolwenci szkoły wykształceni w zawodzie Technik Urządzeń Dźwigowych będą bardzo dobrze przygotowani do wykonywania następujących zadań: montowanie i ocenianie stanu technicznego urządzeń dźwigowych, wykonywanie czynności związanych z ich obsługą i konserwacją, dokonywanie modernizacji urządzeń dźwigowych, organizowanie prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń, takich jak: cięgniki, suwnice, żurawie, układnice, dźwigniki, wyciągi towarowe i dźwignice linotorowe.

Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszą się od lat ?klasy mundurowe?: sportowo-obronna, objęta patronatem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, przygotowująca młodzież do pracy w różnych formacjach mundurowych i policyjna, pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, skierowana do osób marzących o pracy w Policji. Możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności społecznych oraz interpersonalnych zapewnia w ZSM, której patronuje Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Ogromną popularnością cieszy się zawód Technik Optyk. Jest to jedyny w Poznaniu, prestiżowy, objęty patronatem Instytutu Optyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza kierunek kształcenia. Z kolei ścisłą współpracą z Zakładami Mechanicznymi Kazimieruk może poszczycić się zawód Technik Mechatronik. Patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej objęta została klasa strażacka w ramach zawodu Technik Mechanik.

Dokonując wyboru kierunku kształcenia warto zwrócić uwagę na Zasadniczą Szkołę Zawodową. Monter mechatronik czy mechanik to jedne z najbardziej poszukiwanych, dobrze płatnych zawodów.

Współpraca z poznańskimi uczelniami, instytucjami oraz przedsiębiorstwami zapewnia naszym uczniom możliwość doskonalenia wiedzy oraz umiejętności na najwyższym poziomie, gwarantuje rozwijanie zainteresowań, naukowych pasji, sprawdzanie się w praktycznym działaniu. Stałe wzbogacanie naszych pracowni w pomoce naukowe i dydaktyczne najnowszej generacji zawdzięczamy realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Celem ich jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Uczniowie mają bogatą propozycję zajęć dodatkowych, wyrównawczych, zdobywają uprawnienia, kończą kursy kwalifikacyjne. W efekcie stają się konkurencyjni na rynku, o czym świadczą dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

O randze szkoły najlepiej świadczą jej sukcesy. Tylko w ostatnim czasie ośmioro kadetów z klas trzecich policyjnych zakwalifikowało się do II Etapu Olimpiady Policyjnej organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Trzy srebrne medale zdobyli uczniowie klas strażackich podczas XII Mistrzostw Pływackich Strażaków PSP i OSP m Poznania i Powiatu Poznańskiego. Sukcesy indywidualne oraz grupowe odnieśli reprezentanci naszych ?klas mundurowych? na Zawodach Strzeleckich z Okazji Święta Niepodległości organizowanych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów. Kolejnym sukcesem drużyn ZSM okazało się zdobycie I i II miejsca w Debatach Oxfordzkich zorganizowanych przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości a także I i II miejsce w kategorii indywidualnej dla uczniów kl. IV Technikum Mechatronicznego w Ogólnopolskim Konkursie ?Akademia Młodego Przedsiębiorcy?. Zaszczytny tytuł STYPENDYSTY RADY MINISTRÓW zdobyło dwoje uczniów naszej szkoły.

Warto odwiedzić nas na stronie internetowej www.zsken.pl, jeszcze lepiej przekonać się osobiście podczas Drzwi Otwartych – 28 marca i 11 kwietnia 2015. Serdecznie zapraszamy.

www.zsken.pl