Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Świerczewo – część D”

Wyłożenie do publicznego wglądu od 8 lipca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.; dyskusja publiczna – 15 lipca 2021 r. o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

Celem sporządzanego projektu planu jest ochrona terenów zieleni południowej części poznańskiego Świerczewa – zachowanie otwartego charakteru cieku wodnego Górczynka wraz z przyległą zielenią, ogrodów działkowych oraz cmentarza. Ponad to projekt planu uwzględnia charakter istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ogranicza jej dalsze, nadmierne rozpraszanie.

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Od 8 lipca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.

Dyskusja publiczna – 15 lipca 2021 r. o godz. 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku – online

Dane do logowania:

https://zoom.us/j/93144016964?pwd=Sk04ZDRhalI4QnZSYVg2bGdUeTJGZz09

Meeting ID: 931 4401 6964
Passcode: 820544

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2021 r.

https://www.mpu.pl/mim/wortals/mpu/ddd-projekt-mpzp-swierczewo-czesc-d-w-poznaniu,p,57013,57016,58937.html?wo_id=744