Poszukujemy archiwalnych zdjęć i map terenu boiska przy ul. Buczka

Prosimy mieszkańców o dostarczanie fotografii lub archiwalnych map sprzed 1980 roku, które mogą udokumentować zagospodarowanie terenu obecnego boiska przy ul. Buczka/Kołłątaja.

Zakończony został projekt budowy centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Buczka. W trakcie prac projektowych, w odwiertach gruntu znaleziono ślady zanieczyszczeń gruntu odpadami ropopochodnymi. Odpady te powinny zostać usunięte i zutylizowane, jednak istnieje możliwość wykazania zalegania odpadów w gruncie od 1980 roku.

W związku z zanieczyszczeniem terenu przy ul. Buczka pojawia się konieczność wykazania, że stan tego terenu nie zmienił się co najmniej od 1 września 1980 r. By to udowodnić potrzebne są dokumenty to wykazujące. Mogą to być:

  • mapy zasadnicze sprzed tej daty, z naniesionymi rzędnymi terenu (np. mapy, na podstawie których prowadzono postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę)
  • zdjęcia terenu z wyjaśnieniami (oświadczeniami) właściciela zdjęć,
  • oświadczenia mieszkańców (sąsiadów terenu) o historii dołu i wysypiska i jego zasypania,

Mieszkańców posiadających jakiekolwiek powyższe materiały, które pozwolą na nieprzeprowadzenie kosztownej rekultywacji całego terenu, prosimy o ich podesłanie (np. skan) lub kontakt na maila Osiedle_Swierczewo@um.poznan.pl  Materiały takie są niezbędne do szybkiego rozpoczęcia budowy boiska (projekt z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego z 2017 r.).

Dodaj komentarz