Nowy skwer nad Górczynką – wkrótce ruszą prace

Zarząd Zieleni Miejskiej zakończył przetarg i wybrał wykonawcę dla nowego skweru nad Górczynką, przy ul. Burszty i Sucharskiego. Powstanie m. in. naturalny plac zabaw, urządzenia do retencji wody, dosadzonych będzie 6 drzew oraz ok. 80 krzewów.

Istniejący teren zieleni zostanie częściowo przekształcony w teren rekreacyjny, zostaną dodane trasy komunikacji pieszej oraz elementy lokalnej retencji. Nowe zagospodarowanie terenu zakłada głównie wprowadzenie atrakcji dla dzieci. W środkowej części powstanie strefa zabaw dla dzieci wkomponowana w istniejącą zieleń tzw. naturalny plac zabaw. Wzdłuż południowej granicy terenu po istniejącym przedepcie powstanie ścieżka mineralna szer. 2m, także w poprzek terenu, przy placu zabaw wzdłuż której zostaną usytuowane ławki. Dodatkowo pomiędzy drzewami, na polanach będą usytuowane leżaki parkowe, a wzdłuż głównej asfaltowej ścieżki powstanie miejsce ze stojakami rowerowymi. Aby zatrzymać jak największą ilość deszczówki w terenie zaplanowano rowy i niecki infiltracyjne w miejscach największego spływu terenu a ukształtowanie terenu ścieżek w taki sposób aby wody opadowe głównie trafiały do niecek i rowów.

Teren ma zachować swoje walory przyrodnicze, a miejsca dzikie (potencjalne siedliska ptaków i zwierząt) nadal będą mniej dostępne. Teren zostanie zasilony w dodatkowe ilości wody, zasili to istniejące siedliska roślinne. Cześć centralna zostanie przeznaczona na rekreację, część zachodnia terenu będzie terenem naturalnym z dodatkową retencją, a teren suchego trzcinowiska zostanie ograniczony poprzez wykarczowanie, a w jego miejsce powstanie zagłębiona łąka kwietna, zasilana wodą ze spływu powierzchniowego ścieżek i strefa ekotonowa z naturalną roślinnością dedykowana na terenu suche i dobrze oświetlone.

Inwestycja będzie kosztować ok. 330 tys. zł. Prace budowlane powinny zakończyć się do połowy lipca, a zagospodarowanie zielenią – do końca października.