Mała retencja – trwa nabór na dofinansowanie

Miasto Poznań dofinansowuje rozwiązania, których celem jest zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki. Nabór potrwa do 27 kwietnia, a można otrzymać dotację do 80 proc. kosztów. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na pomoc w wysokości do 50 tys. zł, pozostali – do 6 tys. zł.

Nieruchomość, na jaką przysługuje dofinansowanie, musi znajdować się na terenie Poznania (wnioskodawca musi być jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadać inny tytuł prawny pozwalający na dysponowanie nieruchomością).

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu – naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę, ogrodu deszczowego w gruncie, a także pojemnika, studni lub muldy chłonnej. Dotację można otrzymać także na zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego.

W tym roku na małą retencję Miasto Poznań przeznaczy 900 tys. zł. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 28 marca do 27 kwietnia. Dokumenty będzie można składać listem poleconym, poprzez platformę ePUAP lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17. Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń wniosków aż do wyczerpania środków.

W poprzednich dwóch edycjach programu Miasto przeznaczyło 2 mln zł na gromadzenie deszczówki. Z dofinansowania skorzystało 268 mieszkańców, firm czy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Dzięki miejskiej dotacji systemy deszczowe o największej pojemności powstały na terenie Spławia (299 880 litrów), Strzeszyna (98 203 l), Dębca (80 070 l), Golęcina (29 930).

Za realizację programu odpowiada Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Szczegółowe informacje oraz wzór umowy o dotację można znaleźć na stronie www.poznan.pl/malaretencja