Prace przy budowie drogi rowerowej na ul. Leszczyńskiej oficjalnie zakończone!

W zeszłym tygodniu nastąpił odbiór prac w ramach budowy drogi rowerowej w ulicy Leszczyńskiej, w którym udział wzięli także przedstawiciele Rady Osiedla Świerczewo.

Inwestycja polegała na budowie w ciągu ul. Leszczyńskiej asfaltowej drogi rowerowej (odc. Buczka – Pszczyńska) – Osiedle Świerczewo oraz chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym (odc. Pszczyńska – Ostatnia/Bohaterów Westerplatte). Jednocześnie zbudowano chodnik od przystanku autobusowego “Buczka” do wejścia do ogródków działkowych oraz wymieniono wiatę na tym przystanku. Całość prac kosztowała 315 tys. zł, z czego Rada Osiedla Świerczewo przekazała 84 tys. zł, a Rada Osiedla Górczyn 27 tys. zł. Pozostałą kwotę (ok. 200 tys. zł) przekazał Zarząd Dróg Miejskich z puli budżetu Miasta na budowę dróg rowerowych, za co serdecznie dziękujemy – bez takiego wsparcia realizacja inwestycji byłaby niemożliwa.

Przypominamy, że był to II etap związany z budową ciągu rowerowego w ul. Leszczyńskiej. Wcześniej, pod koniec 2012 r. powstał odcinek od ul. Gosienieckiego do ul. Buczka. Jego koszt wynosił 310 tys. zł, z czego Osiedle Świerczewo przekazało 110 tys. zł, a 200 tys. zł pozyskaliśmy z grantu – konkursu dla osiedli organizowanym przez Miasto Poznań. Łącznie powstało 1,5 km ciągu rowerowego w ul. Leszczyńskiej, który łączy się z istniejącymi już wcześniej drogami rowerowymi w ul. Ostatniej i Bohaterów Westerplatte. Droga zapewni też dojazd na Szachty, gdzie wkrótce powinna się rozpocząć budowa alejek pieszo-rowerowych.

Jednocześnie (w związku z licznymi skargami rowerzystów) przypominamy, że droga rowerowa – jak sama nazwa wskazuje – jest przeznaczona tylko dla rowerzystów! Osoby, które po niej chodzą, biegają, jeżdżą na rolkach, chodzą na spacery z psami czy dziećmi w wózkach nie tylko zagrażają bezpieczeństwu (zarówno rowerzystów, jak i swojemu), ale także popełniają wykroczenie, za które grozi 100 zł mandatu. Po drugiej stronie ulicy znajduje się chodnik, z którego należy korzystać. Szanujmy się wzajemnie na drodze!

3 Comments on “Prace przy budowie drogi rowerowej na ul. Leszczyńskiej oficjalnie zakończone!”

Dodaj komentarz