Kategoria: Planowanie przestrzenne

Odwołanie I etapu konsultacji MPZP „Węzeł Dębiec”

Komunikat Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Miejska Pracownia Urbanistyczna w związku ze zmianami w harmonogramie prac zmuszona jest odwołać spotkanie z mieszkańcami w ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węzeł Dębiec” w Poznaniu, planowanego na 11 lutego 2016...