Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na budowę alejek na Szachtach

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na zadanie „Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) – budowa alejek, montaż małej architektury – etap II (dokończenie alejki A – w kierunku ul. Leszczyńskiej oraz budowa alejki B – w kierunku Lubonia)”.

Środki na przeprowadzenie prac (380 tys. zł)  pochodzą z budżetu Osiedla Świerczewo na 2015 r., z czego 200 tys. zł to otrzymany grant z Urzędu Miasta. Prace mają zostać wykonane do 31 października. Dodatkowo w 2015 r. Osiedle Fabianowo-Kotowo przeznaczyło ponad 300 tys. na budowę alejki od mostku na Strumieniu Junikowskim w kierunku Cegielni (ul. Mieleszyńskiej).

Harmonogram prac na Szachtach
Harmonogram prac na Szachtach

 

Projekty odcinków:

 

Więcej informacji na stronie „OSIEDLE ŚWIERCZEWO OTRZYMAŁO GRANT NA 2015 R. NA ZAGOSPODAROWANIE SZACHT (II ETAP)”