Ponowne wyłożenie projektów miejscowych planów „Fort IX” i „Rejon ul. Bohaterów Westerplatte”

Miejska Pracownia Urbanistyczna po raz czwarty wyłożyła do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Fort IX” oraz „Rejon ul. Bohaterów Westerplatte”, które obejmują północną i środkową część Świerczewa.

Plany muszą być ponownie skosultowane ze względu na uwzględnienie części uwag, złożonych po wcześniejszym wyłożeniu planu. W stosunku do wcześniej wykładanego projektu, zmiany są nieznaczne – dotyczą m. in. ponownego wrysowania alejek w parku dookoła Fortu IX. Ponadto, w obydwóch planach zmieniono zapisy dotyczące normatywów parkingowych. Pozostałe zapisy oraz przeznaczenia terenów pozostają bez zmian.

Z dokumentami można się zapisać na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej:

MPZP „Fort IX”

MPZP „Rejon ul. Bohaterów Westerplatte”

Uwagi można składać do 21 lipca.

 

 

Zobacz także: