Obrońmy Szachty przed zabudową i wycinką drzew!

Miejska Pracownia Urbanistyczna przedstawiła projekt miejscowego planu dla Szacht i okolic. Dla tego cennego terenu przewidziano wiele kontrowersyjnych rozwiązań, m. in. zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną w miejscu dawnych parków przy cegielniach po stronie Świerczewa i Fabianowa, która wiąże się ze znacznymi wycinkami (co najmniej kilkuset drzew), w tym pod …

Czytaj więcej

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

UWAGA! W związku z tworzeniem 5 planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Świerczewa: “Rejon ul. Mieleszyńskiej” (Szachty), “Świerczewo – część B”, “Świerczewo – część C” “Świerczewo – część D”, “Węzeł Dębiec” zapraszamy na stronę z aktualnościami – swierczewo.poznan.pl/kategoria/planowanie-przestrzenne , gdzie na bieżąco pojawiają się komunikaty odnośnie ww. planów.

Czytaj więcej

Wnioski do MPZP “Rejon ulicy Mieleszyńskiej”

Zgodnie z Uchwałą nr LIV/727/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Rejon ulicy Mieleszyńskiej” w Poznaniu, złożonej na wniosek mieszkańców ulicy Mieleszyńskiej i Tynieckiej, Miejska Pracownia Urbanistyczna przystępuje do prac związanych z tworzeniem tego planu. Ponieważ częściowo obszar …

Czytaj więcej