Sprzątanie Świata – 19 września 2020r.

Zachęcamy serdecznie Mieszkańców do włączenia się w akcję Sprzątania Świata, która odbędzie się w sobotę 19 września. Świerczewo będziemy sprzątali w 5 miejscach.

Wydarzenie odbędzie się w godz. 10-12 w poniższych miejscach:

 • Fort IX – od strony ul. Kępińskiej
 • Fort IX – od strony ul. Skalnej
 • cmentarz przy ul. Samotnej – od strony ul. Bytomskiej
 • tereny przy ul. Podmokłej/Nizinnej
 • tereny wzdłuż ul. Kotowicza.

Mapa z lokalizacjami miejsc zbiórek odpadów:

Podstawowe zasady:

 • W tym roku Urząd Miasta nie zapewnia rękawic – wyposażenie w rękawice leży po stronie każdego wolontariusza indywidualnie. Ze względów bezpieczeństwa i higieny działań, zachęcamy do korzystania z grubszych rękawic dostępnych w sklepach budowlanych i ogrodniczych.
 • wszystkie zebrane odpady należy umieszczać wyłącznie w workach przekazanych Państwu specjalnie na tę akcję (transparentne worki z napisem AKCJE EKOLOGICZNE URZĄD MIASTA POZNANIA);
 • podczas sprzątania do osobnych worków należy zbierać następujące odpady: szkło, tworzywa sztuczne i metal, pozostałe odpady;
 • papier nie podlega segregacji z uwagi na jego znaczne zanieczyszczenie i pogorszenie właściwości, w związku z czym należy go zbierać razem z innymi odpadami niesegregowanymi;
 • worki z zebranym tworzywem sztucznym i metalem prosimy oznaczyć naklejkami (otrzymują Państwo od nas pakiet 16 naklejek, jeśli ta ilość będzie za mała, szablon do pobrania będzie dostępny na stronie poznan.pl/gk w zakładce: „Poznań w porządku” – Akcje ekologiczne);
 • podczas akcji prosimy nie zbierać odpadów zielonych!
 • uprzejmie informujemy, że odbiór worków z odpadami zebranych w piątek i sobotę nastąpi w sobotę po godzinie 19;
 • jeśli podczas akcji zostaną zebrane odpady gabarytowe, takie jak opony, meble, sprzęt RTV i AGD lub i ich fragmenty – prosimy o wykonanie dokumentacji fotograficznej i przekazanie jej wraz z przypisanym Państwa grupie numerem punktu deponowania odpadów na adres gk@um.poznan.pl bezpośrednio po zakończeniu akcji – odbiór gabarytów nastąpi w terminie późniejszym niż odbiór worków,

https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,285/sprzatanie-swiata-2020,p,51606,51608,54576.html