Sprzątamy Świerczewo i Szachty

6 kwietnia odbędzie się kolejne Sprzątanie świata. Porządki rozpoczynamy o godz. 10 i potrwają do godz. 12-13. Tym razem sprzątamy nasze osiedle w 8 lokalizacjach!

Do sprzątania na terenie Świerczewa przez Radę Osiedla oraz mieszkańców zostały zgłoszone następujące miejsca:

  • Szachty – wejście od skrzyżowania ul. Kocha i Witaszka
  • Szachty – na końcu ul. Orkana
  • Fort IX – ul. Kępińska (przy dawnym sklepie Społem)
  • Fort IX – na końcu ul. Na Uboczu
  • Fort IX – ul. Skalna (przy bramie wjazdowej do fortu)
  • nad Górczynką – skrzyżowanie ul. Burszty i Bohuszewiczówny
  • ul. Czeremchowa/Gruszkowa (zgłoszenie: Nieformalna Inicjatywa Czeremcha)
  • ul. Południowa/Grabowa (zgłoszenie: Nieformalna Inicjatywa Czeremcha).

Organizatorem akcji jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. We wszystkich lokalizacjach będą zapewnione worki oraz jednorazowe rękawice. Mieszkańców w miarę możliwości zachęcamy do wzięcia np. taczek lub wózków, co ułatwi przewożenie worków.