Spacer z Prezydentem Mariuszem Wiśniewiskim

W dniu 6. maja 2022 r. na spotkaniu z zastępcą Prezydenta Poznania, Mariuszem Wiśniewskim oraz przedstawicielami miejskich instytucji, takich jak Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Zieleni Miejskiej, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Oświaty czy Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz radnym Poznania Grzegorzem Jurą, rozmawialiśmy o wielu problemach, które pozostają do rozwiązania na naszym osiedlu.

Zaczęliśmy spotkanie przy przejeździe kolejowym na ulicy Opolskiej, gdzie od wielu lat mieszkańcy wnioskują o wykonanie kładki lub zastosowanie innych rozwiązań umożliwiających zwiększenie płynności ruchu pieszego. Pomimo włączenia się miasta w te starania i wykonania koncepcji przejścia podziemnego, PKP Polskie Linie Kolejowe wyraziło negatywną opinię w tej sprawie w 2020 r. Postanowiliśmy ponownie wnioskować do kolei o zmianę stanowiska i umożliwienie Miastu realizacji budowy przejścia podziemnego, a mieszkańcom bezpiecznego przejścia.

Kolejnym punktem była ulica Modrzewiowa, która boryka się z chaosem komunikacyjnym i parkingowym, co stwarza ogromne zagrożenie dla tutejszych mieszkańców oraz uczestników ruchu. Dyskutowaliśmy tu o wprowadzeniu jak najszybciej rozwiązań komunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo ruchu na tej ulicy i otrzymaliśmy zapewnienie, projekt taki zostanie opracowany. Będziemy go analizowali i dążyli do jak najszybszego wdrożenia bezpieczniejszych rozwiązań.

Kolejny przystanek odbył się w Szkole Podstawowej nr 79 przy ul. Jesionowej, gdzie poruszyliśmy kwestię modernizacji lub budowy sali gimnastycznej. Pomimo tego, że nie jest to łatwy temat, otrzymaliśmy zapewnienie, że nasza szkoła nie zostanie w tej kwestii pominięta, co uważamy za dobre rozpoczęcie tematu modernizacji tego obiektu.

Niezwykle ważne dla nas jest boisko przy ul. Buczka i ul. Kołłątaja i tutaj odbył się kolejny przystanek. Na boisku Buczka, które leży w centralnym punkcie naszego osiedla od wielu lat staramy się o budowę nowoczesnego i pięknego placu zabaw, niestety odkryte w tym miejscu w podłożu odpady uniemożliwiają nam realizacje jakiejkolwiek budowy. Rozmawialiśmy o możliwościach rozwiązania tego problemu z przedstawicielką WGN i zaplanowaliśmy kolejne spotkanie w tym temacie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która prowadzi postępowanie i wydaje niezbędne decyzje. Naszym celem jest jak najszybsze przystąpienie do prac i otwarcie możliwości pełnego lub częściowego zagospodarowania boiska, w tym realizacja projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
Przy ulicy Kołłątaja, która jest centralną i jedną z najdłuższych ulic naszego osiedla zostanie w tym roku z funduszy Osiedla wybudowany chodnik, na odcinku od ulicy Winiarskiego (na wysokości kościoła) ul. Opolskiej. Poruszyliśmy też kwestię przebudowy całej ulicy, która nie posiada kanalizacji deszczowej czy platform przystankowych. Rozważaliśmy też alternatywne możliwości poprawy odwodnienia drogi, przede wszystkim skrzyżowania ulicy Kołłątaja i Kwiatkowskiego. Otrzymaliśmy zapewnienie o zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami ZDM w tej sprawie, aby rozwiązać problem zalewania części domów po ulewnych deszczach. Będziemy organizowali wizję lokalną, która mamy nadzieję zakończy się rozwiązaniem problemu. Uzyskaliśmy również informację, że w tym roku rozpocznie się budowa ulicy Stefańskiego, która jest planowana już od wielu lat.

Zakończyliśmy nasze spotkanie na boisku przy ulicy Korfantego, gdzie zabiegamy o modernizację zlokalizowanych tam boisk. Rozmawialiśmy tam również o doposażeniu naszych placów zabaw, które są tak chętnie odwiedzane przez mieszkańców w dodatkowe sprzęty, umożliwiające wspólne spędzanie czasu.

Dziękujemy bardzo Panu Prezydentowi Mariuszowi Wiśniewskiemu, jaki i wszystkim obecnym przedstawicielom instytucji miejskich, za niezwykle konstruktywne podejście do tematu oraz wpisanie na swoją listę spraw naszego osiedla.