Nowy zarząd osiedla oraz komisje

Na drugiej sesji rady osiedla, która odbyła się 17 kwietnia, radni dokonali wyboru m. in. zastępcy przewodniczącej rady osiedla, zarządu osiedla oraz zapisali się do pracy w komisjach.

Zastępcą Przewodniczącej Rady Osiedla został Przemysław Marciniak.

Przewodniczącą Zarządu Osiedla została ponownie Anna Bartoszewicz-Sarna, w skład zarządu weszli także: Tomasz Wierzbicki (zastępca), Edyta Oszkinis i Błażej Szymański. Zarząd Osiedla tworzy zgodnie z przepisami od 3 do 7 osób, a w zakresie obowiązków członków zarządu jest m. in. przygotowywanie materiałów na sesje rady osiedla (np. projektów uchwał, w tym projektu planu wydatków), pilnowanie realizacji planu wydatków, obieg dokumentacji oraz korespondencji.

Radni powołali też komisje tematyczne w radzie osiedla:

 1. Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – do spraw bezpieczeństwa, porządku publicznego; do składu powołuje się:
  • Marcina Maćkowiaka;
  • Jana Sulanowskiego;
  • Błażeja Szymańskiego;
  • Katarzynę Pampuch;
  • Krzysztofa Legawca;
  • Marcina Kasprowicza.
 2. Komisję Infrastruktury i Transportu – do spraw infrastruktury, projektów inwestycji, transportu publicznego i rowerowego, ruchu drogowego, gospodarki mieszkaniowej; w skład komisji weszli radni:
  • Anna Bartoszewicz-Sarna,
  • Krzysztof Legawiec,
  • Błażej Szymański,
  • Tomasz Wierzbicki.
 3. Komisję Środowiska, Zieleni i Polityki Przestrzennej – do spraw ochrony środowiska, zieleni, terenów sportowo-rekreacyjnych, gospodarki odpadami, prowadzenia edukacji
  w zakresie ochrony środowiska, polityki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami; w skład komisji weszli radni:
  • Przemysław Marciniak,
  • Edyta Oszkinis,
  • Katarzyna Pampuch,
  • Jan Sulanowski;
  • Artur Szymczak.
 4. Komisję Spraw Społecznych – do spraw edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej, zdrowia, współdziałania z organizacjami pozarządowymi; w skład komisji weszli radni:
  • Anna Bartoszewicz-Sarna;
  • Marcin Kasprowicza,
  • Edyta Oszkinis;
  • Katarzyna Pampuch;
  • Maria Pajtasz;
  • Dorota Ratajczak;
  • Jan Sulanowski.
  • Artur Szymczak.

Ponadto, został uchwalony harmonogram sesji rady osiedla, które będą odbywały się raz w miesiącu – jest on dostępny na stronie https://swierczewo.poznan.pl/rada-osiedla-swierczewo/sesje