Nowy chodnik na ul. Bohaterów Westerplatte

Zakończyły się prace nad remontem chodnika w ul. Bohaterów Westerplatte.

Zniszczoną nawierzchnię zastąpiła nowa z kostki betonowej. Jednocześnie wymieniono krawężnik oraz zadbano o poprawę warunków dla drzew, odtwarzając misy wraz z wymianą wierzchniej warstwy gruntu. Całość prac kosztowała 100 tys. i pochodziła ze środków Osiedla Świerczewo na remonty dróg i chodników. Osiedle rocznie dysponuje na ten cel kwotą ok. 300 tys. zł i w tym roku przeprowadzono ten prace na ul. Goleszowskiej i Jabłonkowskiej. Remont kolejnych odcinków chodników w ul. Bohaterów Westerplatte będzie kontynuowany w kolejnych latach.

 

Dodaj komentarz