Kawka Bis – dofinansowanie do wymiany pieca

Do 31 lipca można składać wnioski do kolejnej edycji miejskiego programu Kawka Bis, który ułatwia zmianę sposobu ogrzewania. Przypominamy, że do końca 2023 r. należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe. Warto szybko złożyć dokumenty – w 2023 i 2024 roku można dostać największe dofinansowanie. Tegoroczna pula środków przeznaczona na ten cel to 10 mln zł.

Dzięki programowi mieszkańcy mogą wymienić swoje stare, niespełniające norm piece na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Pozwala to znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń powstających na skutek spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno i brykiet.

W programie można uzyskać dofinansowanie na likwidację pozaklasowego pieca w przypadku zmiany na:

 • ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe bądź ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową,
 • pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną. Uwaga: nie są dotowane same instalacje fotowoltaiczne oraz rozbudowa już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Pamiętaj! Na mocy uchwały antysmogowej od 1 stycznia 2024 roku korzystanie z „kopciuchów” będzie karane. Wymieniając „kopciucha” już teraz unikniesz kary grzywny nawet do 5 000 zł w przyszłości.

Uzyskać można nawet 100% dofinansowania kosztów wymiany „kopciucha”. Limity wysokości zwrotu kosztów wynoszą odpowiednio:

Ile wynoszą dofinansowania?

 • 15 000 zł w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe,
 • 25 000 zł w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego i paneli fotowoltaicznych – nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni,
 • 30 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) – (nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni),
 • 40 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) i panele fotowoltaiczne – nie więcej niż 400 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Kto może skorzystać z miejskiej dotacji?

Bezzwrotna dotacja przysługuje wszystkim mieszkańcom Poznania, którzy do ogrzewania swoich nieruchomości mieszkaniowych wciąż wykorzystują tak zwane kopciuchy. Wsparcie mogą także uzyskać wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy, osoby prawne, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • w formie papierowej – w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu)
 • listownie (kierując dokumenty na wskazany adres) – datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania, nie data stempla pocztowego
 • UWAGA: Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. Dokumenty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

Warto zaznaczyć, że jest to ostatni dzwonek na likwidację „kopciucha”. Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego od 1 stycznia 2024 roku korzystanie z „kopciuchów” będzie karane. Do końca 2023 r. należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe, do końca 2025 r. należy zastąpić piece kaflowe lub typu koza, (tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń) a do końca 2027 r. należy wymienić kotły spełniające wymogi klasy 3 i 4.

Więcej informacji na stronie https://www.poznan.pl/kawka/