Deratyzacja – od 8 do 21 maja

Na podstawie § 13 uchwały Nr L/780/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy nakazuje się przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji na terenie całego miasta, polegającej na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania.

Początek akcji: 8 maja 2017 r.

Preparaty do zwalczania gryzoni winny być wyłożone przez 14 dni.

Całość komunikatu dotyczącego deratyzacji w Poznaniu oraz lista firm deratyzacyjnych i sklepów z artykułami deratyzacyjnymi znajduje się pod adresem http://www.poznan.pl/mim/czystemiasto/deratyzacja-miasta,p,32936,32988.html

Dodaj komentarz