Konsultacje społeczne projektów statutów Osiedli

Miasto Poznań zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Poznania – Osiedli, określających organizację i zakres działania Osiedli.

Celem konsultacji jest:

  • zapoznanie społeczeństwa z projektami nowych statutów Osiedli,
  • zebranie opinii i uwag do projektów statutów.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców poznańskich Osiedli – w odniesieniu do statutu tego Osiedla, na którym zamieszkują.

Projekt Statutu Osiedla Świerczewo >>
Obowiązujący Statut Osiedla Świerczewo >>

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie od 16 czerwca do 21 lipca 2014 r.:
– drogą elektroniczną na adres: wjpm@um.poznan.pl
– pisemnie na adres: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
– telefoniczne, pod numerem: 61/878-41-67 lub 61/878-41-53