Budowa dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019

Zgodnie z Uchwałą nr XVII/200/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia środków dla jednostek pomocniczych Miasta, na lata 2016 – 2019 dla osiedli naliczono kwotę 32 mln zł przeznaczoną na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia. Dla Osiedla Świerczewo jest to kwota 1 847 000 zł.

Zakres rzeczowy zadania Kwota (zł)
Budowa ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego – Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego – Pietrusińskiego) – dokumentacja projektowa
zadanie zrealizowane

43 173,00 zł

Budowa ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego – Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego – Pietrusińskiego)
zadanie planowane do realizacji w I połowie 2020 r. przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie

1 473 013,00 zł

Projekt i przebudowa ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego – Burszty)

zadanie częściowo zrealizowane – wykonano dokumentację projektową, budowa zostanie sfinansowana ze środków na budowę dróg na lata 2020-2023

27 800,00 zł

Projekt i budowa oświetlenia w ul. Podmokłej
zadanie zrealizowane

102 123,00 zł

Budowa oświetlenia w ul. ks. Stanisława Brzóski
zadanie zrealizowane

34 548,00 zł

Budowa oświetlenia w ul. Sempołowskiej
zadanie zrealizowane

68 404,00 zł

Poprawa odwodnienia ul. Rymera
zadanie zrealizowane

69 249,00 zł

Projekt przebudowy ul. H. Kołłątaja (odc. Opolska – Okrzei) w zakresie budowy chodnika
wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej za kwotę:

28 200,00 zł

razem: 1 846 510,00

Bieżące informacje są dostępne na stronie Osiedla pod tagami budowa infrastruktury drogowej 2016 – 2019

Podstawa:

  • Uchwała nr XIV/52/II/2016 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019
  • Uchwała nr XX/88/II/2016 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019
  • Uchwała nr XXII/104/II/2017 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019
  • Uchwała nr XXVII/137/II/2017 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019.
  • Uchwała nr III/15/III/2019 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019.