Spotkanie informacyjne – jak uzyskać dotację na wymianę pieca?

Prezentacja Czyste PowietrzeSerdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące programu “Czyste Powietrze”.  Zaproszeni goście z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i niezależnego stowarzyszenia, powiedzą nam jak uzyskać dofinansowanie na wymianę instalacji oraz termomodernizację domu. Są to naprawdę poważne kwoty i zachęcamy do udziału.

Czytaj więcej

Indeks Jakości Powietrza

Informacje nt. stacji oraz zestawienie danych ze stacji pomiarowej – lookO2.com Informacje nt. Indeksu Jakości Powietrza – WIOŚ Pył PM10 i PM2,5 Pył zawieszony jest mieszaniną niezwykle małych cząstek. Pyłem zawieszonym PM10 są wszystkie cząstki mniejsze niż 10?m, natomiast w przypadku PM2,5 osiągają mniejsze rozmiary niż 2,5 pm. Zanieczyszczenia pyłowe …

Czytaj więcej