Budżet 2017 r.

Składanie wniosków (do 12 czerwca)

Przejdź do formularza 

Głosowanie (od 13 do 20 czerwca)

Przejdź do strony

Plan wydatków

Zakres rzeczowy zadania Jednostka organizacyjna Kwota (zł)
Diety dla członków Rady Osiedla Osiedle Świerczewo 11 918,00
Skład i druk czasopisma osiedlowego Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta 3 900,00
Kolportaż czasopisma osiedlowego Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu 3 700,00
Przebudowa centrum sportowego przy ul. Buczka (boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z trybuną, siłownia zewnętrzna dla seniorów) – projekt Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 20 000,00
Budowa progu zwalniającego w ul. Cisowej Zarząd Dróg Miejskich 6 000,00
Utrzymanie zieleni w ul. W. Korfantego i ul. Opolskiej Zarząd Dróg Miejskich 2 500,00
Poprawa odwodnienia pasów drogowych na terenie osiedla Zarząd Dróg Miejskich 167 730,00
Doposażenie placu zabaw przy ul. Wielichowskiej Zarząd Zieleni Miejskiej 23 000,00
Zakup i montaż słupków do siatkówki wraz z montażem siatki (1 komplet) na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. K.Buczka Zarząd Zieleni Miejskiej 4 000,00
Utrzymanie terenu Szacht Zarząd Zieleni Miejskiej 10 000,00
Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. K. Buczka i W. Korfantego Zarząd Zieleni Miejskiej 32 900,00
Zakup i montaż 2 wiat przystankowych – przyst. Sempołowska (kier. Luboń) i przyst. Górecka (kier. Luboń) Zarząd Transportu Miejskiego 9 000,00
Wyposażenie zaplecza gimnastycznego – zakupy
(Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14)
Wydział Oświaty 2 500,00
Wymiana szafek uczniowskich
(Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14)
Wydział Oświaty 8 000,00
Doposażenie placu zabaw
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14)
Wydział Oświaty 22 000,00
Remont korytarza
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14)
Wydział Oświaty 14 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych
(Zespół Szkolno-Przedszkolny  nr 3, ul. Jesionowa 14)
Wydział Oświaty 2 000,00
Organizacja festynu z okazji “Dnia Dziecka” (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14) Wydział Oświaty 2 000,00
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14)
Wydział Oświaty 3 500,00
Organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami i społecznością szkolną (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14) Wydział Oświaty 1 000,00
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 4 000,00
razem: 353 648,00

 

Środki celowe na prace remontowe
miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych

Remont chodnika w ul. Śmiełowskiej (na długości posesji nr 35 do ul. Szubińskiej) ? dokończenie zadania Zarząd Dróg Miejskich łączna kwota dla Osiedla Świerczewo:
303 000,00
Remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej
(odc. Opolska-Bielska, strona południowa)
Zarząd Dróg Miejskich
Remont chodnika przy ul. Szubińskiej (odc. Kępińska-Śmiełowska) Zarząd Dróg Miejskich
Remont chodnika przy ul. Jabłonkowskiej
(odc. od numeru 3 do ul. Ustrońskiej)
Zarząd Dróg Miejskich
Remont chodnika przy ul. Ustrońskiej Zarząd Dróg Miejskich

 

Środki celowe na prace remontowe
w placówkach oświatowych

Remont instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole nr 43 19 000,00
Wymiana stolarki drzwiowej w salach nr 1, 2, 3, 4 i 5 Przedszkole nr 43 21 000,00
Remont korytarza Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 16 000,00
Wymiana szafek uczniowskich Gimnazjum nr 44 16 206,00
razem: 72 206,00

 

Podstawa:

 • Plan wydatków:
  • Uchwała nr XVI/60/II/2016 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie projektu planu wydatków na 2017 r.
  • Uchwała nr XIX/80/II/2016 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016.
  • Uchwała nr XXII/105/II/2017 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017.
 • Środki celowe na remonty dróg i chodników:
  • Uchwała nr XXIII/110/II/2017 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 r.
 • Środki celowe na prace remontowe w placówkach oświatowych:
  • Uchwała nr XVI/63/II/2016 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2017 r.
  • Uchwała nr XXI/91/II/2017 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych na rok 2017 znajdujących się w planie finansowym Przedszkola nr 43
   w Poznaniu.