Budżet 2016 r.

Składanie wniosków (od 8 do 16 czerwca)

 

Głosowanie (od 20 do 24 czerwca)

Propozycje zadań
Wyniki głosowania

Budżet przyjęty przez Radę Osiedla

1. Przychody

Cel przychodów Kwota
Pogłówne i połanowe 115 527,00 zł
Uśredniony podatek od nieruchomości 229 677,00 zł
Podatek od nieruchomości od nowo oddanych budynków 10 146,00 zł
Razem 345 204,00 zł

 

2. Wydatki

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle

Zakres rzeczowy Kwota
Diety radnych 11 334,00 zł
Druk gazetki osiedlowej wraz z kolportażem 9 098,00 zł
Razem 20 432,00 zł

Zadania do realizacji przez jednostki organizacyjne Miasta ze środków Osiedla

 

Zakres rzeczowy Nazwa jednostki Kwota
Organizacja festynu osiedlowego z okazji Dnia Dziecka –
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14
Wydział Oświaty 4 000,00 zł
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży –
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14
Wydział Oświaty 4 000,00 zł
Przebudowa wewnętrznej sieci internetowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14
Wydział Oświaty 6 000,00 zł
Wyposażenie Gimnazjum nr 44  w tablicę interaktywną
Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14
Wydział Oświaty 5 000,00 zł
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 5 000,00 zł
Projekt i budowa dwóch progów zwalniających typu “poduszka berlińska” w ul. Jesionowej (przy przejściu dla pieszych przy Gimnazjum nr 44) Zarząd Dróg Miejskich 16 000,00 zł
Zakup elementów małej architektury na terenie Osiedla Zarząd Dróg Miejskich 15 000,00 zł
Budowa oświetlenia w ul. ks. Stanisława Brzóski – projekt Zarząd Dróg Miejskich 7 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych –
ul. W. Korfantego, Opolska
Zarząd Dróg Miejskich 2 500,00 zł
Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) ? etap III (budowa brakującej części alejki parkowo – rekreacyjnej “Dookoła Edy”, alejek grysowych, parkingu, tarasu nad Stawem Parkowym, małej architektury, miejsca na ognisko i grill oraz przyrodniczej ścieżki dydaktycznej) Zarząd Zieleni Miejskiej 180 000,00 zł
Budowa centrum sportowego (boiska, siłownia zewnętrzna) przy ul. K.Buczka – projekt Zarząd Zieleni Miejskiej 20 272,00 zł
Doposażenie placu zabaw przy ul. J.Lelewela/T.Vetulaniego Zarząd Zieleni Miejskiej 15 000,00 zł
Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych (K.Buczka/ H.Kołłątaja, W.Korfantego) Zarząd Zieleni Miejskiej 38 000,00 zł
Utrzymanie terenu Szacht Zarząd Zieleni Miejskiej 7 000,00 zł