Budżet 2015 r.

Składanie wniosków (do 23 maja 2014 r.)

Formularz>>

Głosowanie (do 5 czerwca 2014 r.)

Złożone wnioski >>
Wnioski pozytywnie zweryfikowane przez Zarząd Osiedla >>
Formularz do głosowania >>
Wyniki głosowania >>

Budżet przyjęty przez Radę Osiedla

Prezentacja pdf (podsumowanie konsultacji z mieszkańcami, szczegółowy opis zadań) >>

1. Przychody

Cel przychodów Kwota
Pogłówne i połanowe 115 517,00 zł
Uśredniony podatek od nieruchomości 197 125,00 zł
Podatek od nieruchomości od nowo oddanych budynków 11 340,00 zł
Razem 323 982,00 zł

2. Wydatki

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle

Zakres rzeczowy Kwota
Diety radnych 10 000,00 zł
Druk gazetki osiedlowej 2 237,00 zł
Razem 12 237,00 zł

Zadania do realizacji przez jednostki organizacyjne Miasta ze środków Osiedla

Zakres rzeczowy Nazwa jednostki Kwota
Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka –
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Wydział Oświaty 3 000,00 zł
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży –
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Wydział Oświaty 4 000,00 zł
Zakup namiotu promocyjnego ? mobilnego punktu konsultacyjnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Wydział Oświaty 1 000,00 zł
Zapewnienia środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej (dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej) Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych
4 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (ul. W. Korfantego, Opolska) Zarząd Dróg Miejskich 2 000,00 zł
Budowa oświetlenia w ul. Sempołowskiej (projekt) Zarząd Dróg Miejskich 4 428,00 zł
Budowa chodnika w ul. H. Kołłataja – wkład własny na zadanie konkursowe „grantowe” Zarząd Dróg Miejskich 37 350,00 zł
Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) – etap II (budowa alejek, montaż małej architektury) – wkład własny na zadanie konkursowe „grantowe” Zarząd Zieleni Miejskiej 180 000,00 zł
Montaż „psich pakietów” – ul. Wielichowska, ul. Wróblewskiego (2 szt.) Zarząd Zieleni Miejskiej 5 000,00 zł
Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych
(K. Buczka/H. Kołłątaja, W. Korfantego)
Zarząd Zieleni Miejskiej 33 812,00 zł
Doposażenie placu zabaw przy ul. Korfantego Zarząd Zieleni Miejskiej 20 755,00 zł
Utrzymanie terenu Glinianek (Szacht) Zarząd Zieleni Miejskiej 7 000,00 zł
Remont 2 wiat na przystankach „Cieszyńska” (ul. Opolska) oraz „Śmiełowska” (ul. Leszczyńska) Zarząd Transportu Miejskiego 2 000,00 zł
Razem 311 745,00 zł

Dodaj komentarz