Budżet 2014 r.

Składanie wniosków (do 8 maja 2013 r.)

Formularz>>

Głosowanie (do 23 maja 2013 r.)

Złożone wnioski >>

Wnioski pozytywnie zweryfikowane przez Zarząd Osiedla >>

Formularz do głosowania >>

Wyniki głosowania >>

Budżet przyjęty przez Radę Osiedla

Prezentacja pdf (podsumowanie konsultacji z mieszkańcami, szczegółowy opis zadań) >>

1. Przychody

Cel przychodów Kwota
Pogłówne i połanowe 115 595,00 zł
Uśredniony podatek od nieruchomości 193 290,00 zł
Podatek od nieruchomości od nowo oddanych budynków 9 604,00 zł
Razem 318 489,00 zł

2. Wydatki

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle

Zakres rzeczowy Kwota
Diety radnych 11 489,00 zł
Druk gazetki osiedlowej 3 208,00 zł
Razem 15 489,00 zł

Zadania do realizacji przez jednostki organizacyjne Miasta ze środków Osiedla

Zakres rzeczowy Nazwa jednostki Kwota
Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka –
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Wydział Oświaty 5 000,00 zł
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży –
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Wydział Oświaty 4 000,00 zł
Dofinansowanie świetlicy środowiskowej Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych
4 000,00 zł
Budowa chodników ul. Hugona Kołłątaja (odc. Opolska – St. Okrzei oraz J. Wojkiewicza – E. Kwiatkowskiego) – projekt Zarząd Dróg Miejskich 6 150,00 zł
Montaż ulicznych koszy na śmieci Zarząd Dróg Miejskich 8 000,00 zł
Budowa oświetlenia ul. Ignacego Daszyńskiego Zarząd Dróg Miejskich 40 000,00 zł
Zagospodarowanie zielenią ul. Opolska/Jesionowa Zarząd Dróg Miejskich 15 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych –
ul. W. Korfantego, Opolska
Zarząd Dróg Miejskich 2 000,00 zł
Montaż 3 wiat przystankowych (ul.Opolska – przystanki: Będzińska x2, Świerczewo) Zarząd Transportu Miejskiego 13 000,00 zł
Park Świerczewo – Glinianki (budowa alejek, montaż małej architektury) Zarząd Zieleni Miejskiej 174 642,00 zł
Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych (K.Buczka/H.Kołłątaja, W.Korfantego oraz Park Świerczewo – Glinianki) Zarząd Zieleni Miejskiej 35 000,00 zł
Razem 303 000,00 zł

Wykonanie budżetu >>