Budżet 2013 r.

Prezentacja pdf (szczegółowy opis zadań, zestawienie wniosków mieszkańców) >>

1. Przychody

Cel przychodów Kwota
Pogłówne i połanowe 115 455,00 zł
Uśredniony podatek od nieruchomości 189 938,00 zł
Podatek od nieruchomości od nowo oddanych budynków 1 965,00 zł
Razem 307 358,00 zł

2. Wydatki

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle

Zakres rzeczowy Kwota
Diety radnych 11 000,00 zł
Druk gazetki osiedlowej 3 743,00 zł
Razem 16 000,00 zł

 

Zadania do realizacji przez jednostki organizacyjne Miasta ze środków Osiedla

Zakres rzeczowy Nazwa jednostki Kwota
Zakup gadżetów z zakresu bezpieczeństwa –
Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14
Wydział Oświaty 1 000,00 zł
Zakup wyposażenia (szafy) –
Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14
Wydział Oświaty 800,00 zł
Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka –
Szkoła Podstawowa nr 79
Wydział Oświaty 3 000,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania –
Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14
Wydział Oświaty 5 000,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania –
Gimnazum nr 44, ul. Jesionowa 14
Wydział Oświaty 7 000,00 zł
Remont ogrodzenia placówki –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. Droga Dębińska 21
Wydział Oświaty 4 000,00 zł
Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty 7 000,00 zł
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty 5 000,00 zł
Prowadzenie punktu bibliotecznego –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty 5 000,00 zł
Organizacja festynu osiedlowego –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty 2 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – ul. W. Korfantego Zarząd Dróg Miejskich 1 000,00 zł
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Leszczyńskiej – etap II
(odc. K. Buczka – Ostatnia/Bohaterów Westerplatte)
Zarząd Dróg Miejskich 84 000,00 zł
Montaż 4 wiat przystankowych Zarząd Transportu Miejskiego 13 000,00 zł
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Karola Buczka
(remont alejki, montaż oświetlenia solarnego i małej architektury)
Zarząd Zieleni Miejskiej 87 465,00 zł
Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych
(ul. K. Buczka/H. Kołłątaja oraz W. Korfantego)
Zarząd Zieleni Miejskiej 34 895,00 zł
Montaż psich toalet (ul. K. Buczka/H. Kołłątaja oraz W. Korfantego) Zarząd Zieleni Miejskiej 4 133,00 zł
Doposażenie placu zabaw przy ul. W. Korfantego Zarząd Zieleni Miejskiej 4 757,00 zł
Park Świerczewo – Glinianki (budowa alejek, montaż małej architektury) – opracowanie dokumentacji technicznej Zarząd Zieleni Miejskiej 23 565,00 zł
Razem 291 358,00 zł

 

Środki celowe na remonty dróg gminnych

Zakres rzeczowy Nazwa jednostki Kwota
Remont nawierzchni chodników
w ul. Kołłątaja (na odcinku od ul. Wojkiewicza do ul. Buczka) oraz
w ul. Czeremchowej (na odcinku od wjazdu do bursy szkolnej nr 2 do ul. Gruszkowej)
Zarząd Dróg Miejskich 114 598,91 zł
Remont nawierzchni chodników
w ul. Jaśminowej (str. północna) oraz
w ul. Wiązowej (odc. Opolska – Stobrawska, str. południowa)
Zarząd Dróg Miejskich 75 817,06 zł
Razem 190 415,97 zł

 

Środki celowe na prace remontowe w miejskich gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach

Zakres rzeczowy Nazwa jednostki Kwota
Remont hydroizolacji ścian podpiwniczonej części budynku oraz udrożnienie kanalizacji deszczowej – Szkoła Podstawowa nr 79 Wydział Oświaty 34 000,00 zł
Remont hydroizolacji ścian podpiwniczonej części budynku oraz udrożnienie kanalizacji deszczowej – Przedszkole nr 104 Wydział Oświaty 34 000,00 zł
Remont hydroizolacji ścian podpiwniczonej części budynku oraz udrożnienie kanalizacji deszczowej ? Gimnazjum nr 44 Wydział Oświaty 14 752,00 zł
Razem 84 752,00 zł