Rada Osiedla Świerczewo – Sesje

Najbliższe sesje:
środa, 11 marca 2020
środa, 8 kwietnia 2020
środa, 13 maja 2020
środa, 17 czerwca 2020
środa, 12 sierpnia 2020

Protokoły oraz uchwały są dostępne na stronie

http://bip.poznan.pl/bip/grunwald,jednostki-pomocnicze,8/osiedle-swierczewo,1250/