Rada Osiedla Świerczewo – Sesje

Najbliższe sesje:
środa, 24 Lipiec 2019
środa, 11 Wrzesień 2019
środa, 16 Październik 2019
środa, 13 Listopad 2019
środa, 11 Grudzień 2019

Protokoły oraz uchwały są dostępne na stronie

http://bip.poznan.pl/bip/grunwald,jednostki-pomocnicze,8/osiedle-swierczewo,1250/